Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zgłoś awarię » 994, 660 074 611

-.+Rozmiar tekstu

                                                                                          

Z przyjemnością informujemy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni sp. z o.o. zakończyło realizację projektu pt. „Rozbudowa i przebudowa ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Bochni wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach: oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 30.06.2016 roku.

W skład Projektu weszły dwa zadania inwestycyjne:

Pierwsze zadanie polegało na budowie nowych obiektów i modernizacji istniejących, które zapewnią ulepszenie procesu oczyszczania ścieków, poprawę gospodarki osadowej, zmniejszenie emisji substancji złowonnych, powstających w trakcie pracy oczyszczalni, powstała możliwość produkcji energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby własne oczyszczalni z produktu przeróbki osadów ściekowych tj. biogazu. Podstawowy zakres zadania to: rozbudowa linii technologicznej przeróbki osadów ściekowych, budowa suszarni słonecznej osadów ściekowych, instalacji do wytwarzania i przeróbki biogazu na energię elektryczną i cieplną wraz z montażem i uruchomieniem agregatu kogeneracyjnego.

W efekcie realizacji przedsięwzięcia nastąpiło lub w cyklu eksploatacji nastąpi:

 • zmniejszenie masy wytwarzanych osadów ściekowych,
 • poprawa parametrów pracy oczyszczalni,
 • zmniejszenie emisji substancji złowonnych z procesów oczyszczania ścieków i przetwarzania osadów ściekowych (w szczególności amoniaku i siarkowodoru),
 • wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej z produkowanego biogazu za pomocą kogeneratora.

 

Zastosowanie nowoczesnych urządzeń w związku z realizacją przedsięwzięcia spowodowało nie tylko ograniczenie wpływu przedsięwzięcia na środowisko, ale w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców, głównie poprzez ograniczenie substancji złowonnych. W celu zapobiegania emisjom odorów poza teren oczyszczalni wykonano sieć dezodoryzacji - hermetyzację oraz dezodoryzację obiektów uciążliwych zapachowo. Z takich przestrzeni powietrze jest filtrowane przez biofiltry.

W dniu 17.01.2020r. - Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia dla kontraktu 01 „Rozbudowa i przebudowa ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Bochni”. Kończąc zatem okres wykonania robót zasadniczych na tym zadaniu i rozpoczynając roczny okres zgłaszania wad i usterek wynikłych w trakcie eksploatacji.

Drugie zadanie inwestycyjne dotyczyło usprawnienia zarządzania majątkiem sieciowym wodociągowo-kanalizacyjnym. Stworzono inteligentne systemy sterowania i nadzoru nad całym układem wodociągowym i kanalizacyjnym. Efektem działań jest integracja systemów informatycznych klasy GIS ze skorelowanymi modelami hydraulicznymi, aparaturą kontrolno-pomiarową i automatyką (AKPiA), systemami informatycznymi, nadzorującymi przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego (SCADA), integracja z systemem technicznej, a także handlowej obsługi klientów, wymiana armatury oraz urządzeń dostosowanych do płynnej regulacji siecią, nadzór nad sieciowymi pompowniami ścieków oraz hydroforniami, instalacja punktów pomiarowych zapewniających optymalną identyfikację i sterowanie całym systemem wodociągowo - kanalizacyjnym. W dniu 14.06.2019r. - Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia dla kontraktu 02 „Zarządzanie majątkiem sieciowym”. Trwa roczny okres zgłaszania wad i usterek.

Projekt obejmował również zadania usługowe takie jak: opracowanie dokumentacji technicznej, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, działania info-promo oraz obsługa projektu ze strony beneficjenta (działanie Jednostki Realizującej Projekt – JRP).

Wartość projektu po uwzględnieniu podpisanych aneksów do umowy o dofinansowanie:

 • całkowity koszt realizacji projektu  - 77 414 559,01 PLN brutto
 • wysokość dofinansowania               - 39 904 280,63 PLN

Umowny termin zakończenia inwestycji to 31.12.2020 rok.

 • biogaz1
 • os1
 • suszarnia1
 • suszarnia2
 • suszarnia3
 • suszarnia4

Simple Image Gallery Extended

 

Instytucją Wdrażającą dla niniejszego projektu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

https://www.pois.gov.pl/

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/#/domyslne=1

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Strona Miasta Bochnia                               Biuletyn Informacji Publicznej

 • baner
 • baner
 • baner
 • baner