Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zgłoś awarię » 994, 660 074 611

-.+Rozmiar tekstu

                                                                                          

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni sp. z o.o. ma przyjemność poinformować, iż uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Rozbudowa i przebudowa ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Bochni wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach: oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

Projekt składa się z dwóch zadań inwestycyjnych:

Pierwsze zadanie polega na budowie nowych obiektów i modernizacji istniejących, które zapewnią ulepszenie procesu oczyszczania ścieków, poprawę gospodarki osadowej, zmniejszenie emisji substancji złowonnych, powstających w trakcie pracy oczyszczalni, powstanie możliwość produkcji energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby własne oczyszczalni z produktu przeróbki osadów ściekowych tj. biogazu. Podstawowy zakres zadania to: rozbudowa linii technologicznej przeróbki osadów ściekowych, budowa suszarni słonecznej osadów ściekowych, instalacji do wytwarzania i przeróbki biogazu na energię elektryczną i cieplną wraz montażem i uruchomieniem agregatu kogeneracyjnego.

Drugie zadanie inwestycyjne dotyczy usprawnienia zarządzania majątkiem sieciowym wodociągowo-kanalizacyjnym. W ramach tego działania planowana jest budowa inteligentnych systemów sterowania i nadzoru nad systemem wodociągowym oraz kanalizacyjnym. Efektem działań będzie integracja systemów informatycznych klasy GIS ze skorelowanymi modelami hydraulicznymi, aparaturą kontrolno-pomiarową i automatyką (AKPiA), systemami informatycznymi, nadzorującymi przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego (SCADA), integracja z systemem technicznej, a także handlowej obsługi klientów, wymiana armatury oraz urządzeń dostosowanych do płynnej regulacji siecią, nadzór nad sieciowymi pompowniami ścieków oraz hydroforniami, instalacja punktów pomiarowych zapewniających optymalną identyfikację i sterowanie całym systemem wodogiągowo-kanalizacyjnym.

W efekcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi:

 - zmniejszenie masy wytwarzanych osadów ściekowych,

 - poprawa parametrów pracy oczyszczalni,

 - zmniejszenie emisji substancji złowonnych z procesów oczyszczania ścieków i przetwarzania osadów ściekowych (w szczególności amoniaku i siarkowodoru),

 -  wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej z produkowanego biogazu za pomocą kogeneratora,

W zakresie gospodarki odpadami, planowane przedsięwzięcie spowoduje istotne zmiany w sposobach gospodarowania osadami ściekowymi. Wytwarzane w procesie oczyszczania ścieków osady (wstępny i nadmierny) oraz tłuszcze, poddawane będą procesowi fermentacji w warunkach mezofilowych w zamkniętych komorach fermentacyjnych. Do osadów i tłuszczów w procesie oczyszczania ścieków, dodawane będą dowożone osady, tłuszcze i odpady zielone. Celem procesu fermentacji jest:

- zmniejszenie suchej masy organicznej i objętości osadów,

- zmniejszenie zdolności osadów do zagniwania,

- zmniejszenie zawartości substancji złowonnych,

- zmniejszenie zawartości organizmów patogennych.

Zastosowanie nowoczesnych urządzeń w związku realizacją przedsięwzięcia spowoduje nie tylko ograniczenie wpływu przedsięwzięcia na środowisko, ale w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców, głównie poprzez ograniczenie substancji złowonnych. W celu zapobiegania emisjom odorów poza teren oczyszczalni wykonana zostanie sieć dezodoryzacji - projektuje się pełną hermetyzację oraz dezodoryzację obiektów uciążliwych zapachowo. Z takich przestrzeni powietrze będzie filtrowane przez biofiltry.

Projekt obejmuje również zadania usługowe takie jak: opracowanie dokumentacji technicznej, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, działania info-promo oraz obsługa projektu ze strony beneficjenta (działanie Jednostki Realizującej Projekt – JRP).

Wartość projektu:

  • całkowity koszt realizacji projektu - 93 763 318,63 PLN
  • wysokość dofinansowania - 46 210 223,12 PLN

W dniu 03.08.2017r. podpisano umowy na roboty budowlane w ramach kontraktu I pn. „Rozbudowa i przebudowa ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Bochni wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" z firmą IDS-BUD S.A. ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa na kwotę 50 800 000 zł netto.

W dniu 09.08.2017r. podpisano umowę w ramach kontraktu III pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Bochni wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym" z firmą Iniko Sp. z o.o. ul. Zagłoby 8/2B 35-303 Rzeszów na kwotę 965 000 zł netto.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.12.2020 r.

Instytucją Wdrażającą dla niniejszego projektu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

https://www.pois.gov.pl/

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/#/domyslne=1

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 

 

Strona Miasta Bochnia                               Biuletyn Informacji Publicznej

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner