Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zgłoś awarię » 994, 660 074 611

-.+Rozmiar tekstu

 

 

Oczyszczalnia ścieków w Bochni jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z podwyższonym usuwaniem biogenów. W 1978 roku została oddana do eksploatacji część mechaniczna oczyszczalni ścieków, która zakładała 30% redukcję zanieczyszczeń. W latach 1998-2001 zmodernizowano ciąg osadowy oraz ciąg technologiczny. Modernizacja obejmowała również rozbudowę urządzeń zabezpieczających przed zanieczyszczeniami oraz wymianę urządzeń technicznych w istniejących obiektach.

Oczyszczalnia ścieków spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Proces technologiczny

Ścieki dopływają grawitacyjnie kanałem głównym lub zostają dowiezione wozami asenizacyjnymi do stacji zlewczej. Pierwszym obiektem, w którym poddawane są oczyszczeniu to budynek krat, gdzie usuwane są większe części pływające i wleczone. Następnie ze ścieków wytrącane są drobne frakcje mineralne na piaskowniku. W kolejnym kroku ścieki trafiają do dwóch osadników wstępnych. Ścieki po osadnikach kierowane są do reaktora biologicznego, a następnie do osadników wtórnych gdzie następuje ich oddzielenie od osadu czynnego. Po oczyszczeniu ścieki kierowane są do rzeki Raby.

Strona Miasta Bochnia                               Biuletyn Informacji Publicznej

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner