Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zgłoś awarię » 994, 660 074 611

-.+Rozmiar tekstu

 Informujemy, ze czas obowiązywania obecnych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, został przedłużony. Nowe taryfy zatwierdzone przez organ regulacyjny wejdą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia ich na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Taryfa cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działalności MPWiK w Bochni sp. z o.o. tj. miasta Bochni i miejscowości w Gminie Bochnia: Łapczyca, Gawłów, Ostrów Szlachecki, Słomka, Krzyżanowice.

 Taryfy obowiązujące od 01.07.2021r.

CENY I STAWKI OPŁAT DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP TARYFOWYCH
Lp. Nr Grupy taryfowej Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 01.07.2021r. do 30.06.2022r.
netto brutto
0 1 2 3 4 5
1.

Gr. Taryfowa
nr 1

ZWOŚ I cena wody (zł/m3) 4,39 4,74
cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 6,53 7,05
stawka opłaty abonamentowej w zł/1 m-c 15,90 17,17
2.

Gr. Taryfowa
nr 2

ZWOŚ II cena wody (zł/m3) 4,39 4,74
cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 6,53 7,05
stawka opłaty abonamentowej w zł/2 m-ce 23,10 24,95
3.

Gr. Taryfowa
nr 3

ZW I cena wody (zł/m3) 4,39 4,74
stawka opłaty abonamentowej w zł/1 m-c 12,70 13,72
4.

Gr. Taryfowa
nr 4

ZW II cena wody (zł/m3) 4,39 4,74
stawka opłaty abonamentowej w zł/2 m-ce 16,70 18,04
5.

Gr. Taryfowa
nr 5

OŚ I cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 6,53 7,05
stawka opłaty abonamentowej w zł/1 m-c 11,90 12,85
6.

Gr. Taryfowa
nr 6

OŚ II cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 6,53 7,05
stawka opłaty abonamentowej w zł/2 m-ce 15,10 16,31
7.

Gr. Taryfowa
nr 7

ZWOŚP I cena wody (zł/m3) 4,39 4,74
cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 6,53 7,05
stawka opłaty abonamentowej w zł/1 m-c 8,70 9,40
8.

Gr. Taryfowa
nr 8

ZWOŚP II cena wody (zł/m3) 4,39 4,74
cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 6,53 7,05
stawka opłaty abonamentowej w zł/2 m-ce 8,70 9,40
9.

Gr. Taryfowa
nr 9

ZWP I cena wody (zł/m3) 4,39 4,74
stawka opłaty abonamentowej w zł/1 m-c 8,70 9,40
10.

Gr. Taryfowa
nr 10

ZWP II cena wody (zł/m3) 4,39 4,74
stawka opłaty abonamentowej w zł/2 m-ce 8,70 9,40
11.

Gr. Taryfowa
nr 11

ZWPO II cena wody (zł/m3) 4,39 4,74
stawka opłaty abonamentowej w zł/2 m-ce 8,70 9,40
12.

Gr. Taryfowa
nr 12

ZWR II cena wody (zł/m3) 4,39 4,74
stawka opłaty abonamentowej w zł/2 m-ce 13,40 14,47
13.

Gr. Taryfowa
nr 13

OŚR II cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 6,53 7,05
stawka opłaty abonamentowej w zł/2 m-ce 11,80 12,74
14.

Gr. Taryfowa
nr 14

ZWOŚPR I cena wody (zł/m3) 4,39 4,74
cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 6,53 7,05
stawka opłaty abonamentowej w zł/1 m-c 5,40 5,83
15.

Gr. Taryfowa
nr 15

ZWOŚPR II cena wody (zł/m3) 4,39 4,74
cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 6,53 7,05
stawka opłaty abonamentowej w zł/2 m-ce 5,40 5,83
16.

Gr. Taryfowa
nr 16

ZWOŚR II cena wody (zł/m3) 4,39 4,74
cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 6,53 7,05
stawka opłaty abonamentowej w zł/2 m-ce 19,80 21,38
17.

Gr. Taryfowa
nr 17

OŚ Inne I cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 6,53 7,05
stawka opłaty abonamentowej w zł/1 m-c 5,40 5,83

 

Opis grup taryfowych

 • Gr. Taryf. nr 1 - ZWOŚ I – zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, wodomierz główny, okres rozliczeniowy 1 m-c
 • Gr. Taryf. nr 2 - ZWOŚ II– zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, wodomierz główny, okres rozliczeniowy 2 m-ce
 • Gr. Taryf. nr 3 - ZW I – zaopatrzenie w wodę, wodomierz główny, okres rozliczeniowy 1 m-c
 • Gr. Taryf. nr 4 - ZW II – zaopatrzenie w wodę, wodomierz główny, okres rozliczeniowy 2 m-ce
 • Gr. Taryf. nr 5 - OŚ I – odprowadzanie ścieków, wodomierz główny, okres rozliczeniowy 1 m-c
 • Gr. Taryf. nr 6 - OŚ II – odprowadzanie ścieków, wodomierz główny, okres rozliczeniowy 2 m-ce
 • Gr. Taryf. nr 7 - ZWOŚP I – zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, podlicznik, okres rozliczeniowy 1 m-c
 • Gr. Taryf. nr 8 - ZWOŚP II – zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, podlicznik, okres rozliczeniowy 2 m-ce
 • Gr. Taryf. nr 9 - ZWP I – zaopatrzenie w wodę, podlicznik, okres rozliczeniowy 1 m-c
 • Gr. Taryf. nr 10 - ZWP II – zaopatrzenie w wodę, podlicznik, okres rozliczeniowy 2 m-ce
 • Gr. Taryf. nr 11 - ZWPO II – zaopatrzenie w wodę, podlicznik ogrodowy, okres rozliczeniowy 2 m-ce
 • Gr. Taryf. nr 12 - ZWR II – zaopatrzenie w wodę, ryczałt, okres rozliczeniowy 2 m-ce
 • Gr. Taryf. nr 13 - OŚR II – odprowadzanie ścieków, ryczałt, okres rozliczeniowy 2 m-ce
 • Gr. Taryf. nr 14 - ZWOŚPR I – zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, ryczałt pomniejszający wskazania WG, okres rozliczeniowy 1 m-c
 • Gr. Taryf. nr 15 - ZWOŚPR II – zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, ryczałt pomniejszający wskazania WG, okres rozliczeniowy 2 m-ce
 • Gr. Taryf. nr 16 - ZWOŚR II – zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, ryczałt, okres rozliczeniowy 2 m-ce
 • Gr. Taryf. nr 17 - OŚ Inne I – odprowadzanie ścieków, okres rozliczeniowy 1 m-c/2 m-ce

 

Pełna treść komunikatu o taryfie cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działalności MPWiK w Bochni sp. z o.o. (format PDF, 4 817 kb)


Taryfy obowiązujące do 30.06.2021r.

 

CENY I STAWKI OPŁAT DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP TARYFOWYCH
Lp. Nr Grupy taryfowej Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 29.05.2020r. do 30.06.2021r.
netto brutto
0 1 2 3 4 5
1.

Gr. Taryfowa
nr 1

ZWOŚ I cena wody (zł/m3) 4,14 4,47
cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 6,25 6,75
stawka opłaty abonamentowej w zł/1 m-c 15,38 16,61
2.

Gr. Taryfowa
nr 2

ZWOŚ II cena wody (zł/m3) 4,14 4,47
cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 6,25 6,75
stawka opłaty abonamentowej w zł/2 m-ce 22,38 24,17
3.

Gr. Taryfowa
nr 3

ZW I cena wody (zł/m3) 4,14 4,47
stawka opłaty abonamentowej w zł/1 m-c 12,28 13,26
4.

Gr. Taryfowa
nr 4

ZW II cena wody (zł/m3) 4,14 4,47
stawka opłaty abonamentowej w zł/2 m-ce 16,18 17,47
5.

Gr. Taryfowa
nr 5

OŚ I cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 6,25 6,75
stawka opłaty abonamentowej w zł/1 m-c 11,48 12,40
6.

Gr. Taryfowa
nr 6

OŚ II cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 6,25 6,75
stawka opłaty abonamentowej w zł/2 m-ce 14,58 15,75
7.

Gr. Taryfowa
nr 7

ZWOŚP I cena wody (zł/m3) 4,14 4,47
cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 6,25 6,75
stawka opłaty abonamentowej w zł/1 m-c 8,38 9,05
8.

Gr. Taryfowa
nr 8

ZWOŚP II cena wody (zł/m3) 4,14 4,47
cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 6,25 6,75
stawka opłaty abonamentowej w zł/2 m-ce 8,38 9,05
9.

Gr. Taryfowa
nr 9

ZWP I cena wody (zł/m3) 4,14 4,47
stawka opłaty abonamentowej w zł/1 m-c 8,38 9,05
10.

Gr. Taryfowa
nr 10

ZWP II cena wody (zł/m3) 4,14 4,47
stawka opłaty abonamentowej w zł/2 m-ce 8,38 9,05
11.

Gr. Taryfowa
nr 11

ZWPO II cena wody (zł/m3) 4,14 4,47
stawka opłaty abonamentowej w zł/2 m-ce 8,38 9,05
12.

Gr. Taryfowa
nr 12

ZWR II cena wody (zł/m3) 4,14 4,47
stawka opłaty abonamentowej w zł/2 m-ce 13,04 14,08
13.

Gr. Taryfowa
nr 13

OŚR II cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 6,25 6,75
stawka opłaty abonamentowej w zł/2 m-ce 11,44 12,36
14.

Gr. Taryfowa
nr 14

ZWOŚPR I cena wody (zł/m3) 4,14 4,47
cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 6,25 6,75
stawka opłaty abonamentowej w zł/1 m-c 5,24 5,66
15.

Gr. Taryfowa
nr 15

ZWOŚPR II cena wody (zł/m3) 4,14 4,47
cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 6,25 6,75
stawka opłaty abonamentowej w zł/2 m-ce 5,24 5,66
16.

Gr. Taryfowa
nr 16

ZWOŚR II cena wody (zł/m3) 4,14 4,47
cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 6,25 6,75
stawka opłaty abonamentowej w zł/2 m-ce 19,24 20,78
17.

Gr. Taryfowa
nr 17

OŚ Inne I cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 6,25 6,75
stawka opłaty abonamentowej w zł/1 m-c 5,24 5,66

 

Strona Miasta Bochnia                               Biuletyn Informacji Publicznej

 • baner
 • baner
 • baner
 • baner