Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zgłoś awarię » 994, 660 074 611

-.+Rozmiar tekstu

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni sp. z o.o. świadczy usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla ponad 35 tysięcy mieszkańców na terenie miasta Bochnia oraz zaopatruje w wodę miejscowości Łapczyca, Gawłów, Ostrów Szlachecki, Słomka i Krzyżanowice. MPWiK w Bochni eksploatuje sieć wodociągową o łącznej długości ponad 122 km oraz sieć kanalizacji sanitarnej o długości ponad 150 km.
Każdego dnia dla mieszkańców Bochni i okolicznych miejscowości, spółka dostarcza każdego dnia średniorocznie 8000 m3 wody. Jednocześnie każdego dnia do miejskiej oczyszczalni ścieków wpływa średnio 6000 m3 ścieków.

Ogromny nacisk kładziemy na realizację prawidłowej gospodarki związanej z uzdatnianiem, a następnie dostawą wody oraz na odbiór ścieków, prawidłowy proces utylizacji i przeróbkę osadów ściekowych. Dokładamy również starań, aby być firmą nowoczesną i coraz lepiej spełniać Państwa oczekiwania.

Nad tym, aby ten skomplikowany system wodociągowo-kanalizacyjny funkcjonował sprawnie i niezawodnie, z zachowaniem wymagań ochrony środowiska czuwa cała nasza załoga.

Projekty UE

Komunikat

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. przypomina, że zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. z 2023r. poz. 537)

obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej pod groźbą odpowiedzialności karnej.

Osoby, które naruszają w/w zakaz podlegają karze ograniczenia wolności, albo grzywny do 10 000 zł. Ponadto w razie skazania za to wykroczenie Sąd może zasądzić na rzecz MPWiK nawiązkę w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc wprowadzania niedozwolonych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych wraz z poniesionymi z tego tytułu przez Przedsiębiorstwo kosztami.

Informujemy, że Spółka na bieżąco prowadzi kontrole przyłączy, a wszystkie osoby prawne lub fizyczne, które naruszyły przepisy przedmiotowej ustawy zobowiązane są do niezwłocznego usunięcia nielegalnych włączeń.

 W związku z powyższym wnosimy, aby Administratorzy i Właściciele nieruchomości dokonali kontroli prawidłowości podłączeń do kanalizacji sanitarnej, usuwając ewentualne uchybienia, co pozwoli uniknąć powyżej opisanych sankcji.

Strona Miasta Bochnia                               Biuletyn Informacji Publicznej

  • baner
  • baner
  • baner
  • baner