Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zgłoś awarię » 994, 660 074 611

-.+Rozmiar tekstu

 

Taryfa cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działalności MPWiK w Bochni sp. z o.o. tj. miasta Bochni i miejscowości w Gminie Bochnia: Łapczyca, Gawłów, Ostrów Szlachecki, Słomka, Krzyżanowice.

 Taryfy obowiązujące od 29.05.2018r.

CENY I STAWKI OPŁAT DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP TARYFOWYCH
Lp. Nr Grupy taryfowej Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 29.05.2018r. do 28.05.2019r.
netto brutto
0 1 2 3 4 5
1.

Gr. Taryfowa
nr 1

ZWOŚ I cena wody (zł/m3) 4,07 4,40
cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 4,46 4,82
stawka opłaty abonamentowej w zł/1 m-c 15,00 16,20
2.

Gr. Taryfowa
nr 2

ZWOŚ II cena wody (zł/m3) 4,07 4,40
cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 4,46 4,82
stawka opłaty abonamentowej w zł/2 m-ce 22,00 23,76
3.

Gr. Taryfowa
nr 3

ZW I cena wody (zł/m3) 4,07 4,40
stawka opłaty abonamentowej w zł/1 m-c 11,90 12,85
4.

Gr. Taryfowa
nr 4

ZW II cena wody (zł/m3) 4,07 4,40
stawka opłaty abonamentowej w zł/2 m-ce 15,80 17,06
5.

Gr. Taryfowa
nr 5

OŚ I cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 4,46 4,82
stawka opłaty abonamentowej w zł/1 m-c 11,10 11,99
6.

Gr. Taryfowa
nr 6

OŚ II cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 4,46 4,82
stawka opłaty abonamentowej w zł/2 m-ce 14,20 15,34
7.

Gr. Taryfowa
nr 7

ZWOŚP I cena wody (zł/m3) 4,07 4,40
cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 4,46 4,82
stawka opłaty abonamentowej w zł/1 m-c 8,00 8,64
8.

Gr. Taryfowa
nr 8

ZWOŚP II cena wody (zł/m3) 4,07 4,40
cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 4,46 4,82
stawka opłaty abonamentowej w zł/2 m-ce 8,00 8,64
9.

Gr. Taryfowa
nr 9

ZWP I cena wody (zł/m3) 4,07 4,40
stawka opłaty abonamentowej w zł/1 m-c 8,00 8,64
10.

Gr. Taryfowa
nr 10

ZWP II cena wody (zł/m3) 4,07 4,40
stawka opłaty abonamentowej w zł/2 m-ce 8,00 8,64
11.

Gr. Taryfowa
nr 11

ZWPO II cena wody (zł/m3) 4,07 4,40
stawka opłaty abonamentowej w zł/2 m-ce 8,00 8,64
12.

Gr. Taryfowa
nr 12

ZWR II cena wody (zł/m3) 4,07 4,40
stawka opłaty abonamentowej w zł/2 m-ce 12,80 13,82
13.

Gr. Taryfowa
nr 13

OŚR II cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 4,46 4,82
stawka opłaty abonamentowej w zł/2 m-ce 11,20 12,10
14.

Gr. Taryfowa
nr 14

ZWOŚPR I cena wody (zł/m3) 4,07 4,40
cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 4,46 4,82
stawka opłaty abonamentowej w zł/1 m-c 5,00 5,40
15.

Gr. Taryfowa
nr 15

ZWOŚPR II cena wody (zł/m3) 4,07 4,40
cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 4,46 4,82
stawka opłaty abonamentowej w zł/2 m-ce 5,00 5,40
16.

Gr. Taryfowa
nr 16

ZWOŚR II cena wody (zł/m3) 4,07 4,40
cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 4,46 4,82
stawka opłaty abonamentowej w zł/2 m-ce 19,00 20,52
17.

Gr. Taryfowa
nr 17

OŚ Inne I cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 4,46 4,82
stawka opłaty abonamentowej w zł/1 m-c 5,00 5,40

 

Opis grup taryfowych

 • Gr. Taryf. nr 1 - ZWOŚ I – zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, wodomierz główny, okres rozliczeniowy 1 m-c
 • Gr. Taryf. nr 2 - ZWOŚ II– zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, wodomierz główny, okres rozliczeniowy 2 m-ce
 • Gr. Taryf. nr 3 - ZW I – zaopatrzenie w wodę, wodomierz główny, okres rozliczeniowy 1 m-c
 • Gr. Taryf. nr 4 - ZW II – zaopatrzenie w wodę, wodomierz główny, okres rozliczeniowy 2 m-ce
 • Gr. Taryf. nr 5 - OŚ I – odprowadzanie ścieków, wodomierz główny, okres rozliczeniowy 1 m-c
 • Gr. Taryf. nr 6 - OŚ II – odprowadzanie ścieków, wodomierz główny, okres rozliczeniowy 2 m-ce
 • Gr. Taryf. nr 7 - ZWOŚP I – zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, podlicznik, okres rozliczeniowy 1 m-c
 • Gr. Taryf. nr 8 - ZWOŚP II – zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, podlicznik, okres rozliczeniowy 2 m-ce
 • Gr. Taryf. nr 9 - ZWP I – zaopatrzenie w wodę, podlicznik, okres rozliczeniowy 1 m-c
 • Gr. Taryf. nr 10 - ZWP II – zaopatrzenie w wodę, podlicznik, okres rozliczeniowy 2 m-ce
 • Gr. Taryf. nr 11 - ZWPO II – zaopatrzenie w wodę, podlicznik ogrodowy, okres rozliczeniowy 2 m-ce
 • Gr. Taryf. nr 12 - ZWR II – zaopatrzenie w wodę, ryczałt, okres rozliczeniowy 2 m-ce
 • Gr. Taryf. nr 13 - OŚR II – odprowadzanie ścieków, ryczałt, okres rozliczeniowy 2 m-ce
 • Gr. Taryf. nr 14 - ZWOŚPR I – zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, ryczałt pomniejszający wskazania WG, okres rozliczeniowy 1 m-c
 • Gr. Taryf. nr 15 - ZWOŚPR II – zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, ryczałt pomniejszający wskazania WG, okres rozliczeniowy 2 m-ce
 • Gr. Taryf. nr 16 - ZWOŚR II – zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, ryczałt, okres rozliczeniowy 2 m-ce
 • Gr. Taryf. nr 17 - OŚ Inne I – odprowadzanie ścieków (ścieki dowożone), okres rozliczeniowy 1 m-c

 

Pełna treść komunikatu o taryfie cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działalności MPWiK w Bochni sp. z o.o. (format PDF, 58 kb)


Taryfy obowiązujące do 28.05.2018r.

Ceny i stawki opłat za dostarczoną wodę
L.p. grupa odbiorców Rodzaje cen i stawka opłaty Cena netto Cena brutto
1 grupa ZW-1.1 Budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne cena za dostarczenie wody
(zł/m3)
3,98 4,30
2 za usługę odczytu i rozliczenia
(zł/okres rozliczeniowy)*
7,10 7,67
3 za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych
(zł/miesiąc)
2,00 2,16
4 grupa ZW-1.2 Pozostałe obiekty przyłączone do sieci wodociągowej, a także gmina rozliczana za ilość wody pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wody dostarczonej do publicznych fontann, zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych oraz za ilość wody pobranej przez jednostki straży pożarnej cena za dostarczenie wody
(zł/m3)
4,06 4,38
5 za usługę odczytu i rozliczenia
(zł/okres rozliczeniowy)*
7,10 7,67
6 za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych
(zł/miesiąc)
2,00 2,16

 * W przypadku gdy MPWiK w Bochni sp. z o.o. świadczy zarówno usługę dostawy wody jak i odprowadzenia ścieków, opłata za usługę odczytu i rozliczenia pobierana jest tylko z jednego tytułu.

Ceny i stawki opłat za odprowadzane ścieki
L.p. grupa odbiorców Rodzaje cen i stawka opłaty Cena netto Cena brutto
1 grupa OŚ-2.1 Budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne cena za odprowadzanie ścieków
(zł/m3)
4,29 4,63
2 za usługę odczytu i rozliczenia
(zł/okres rozliczeniowy)*
7,10 7,67
3 za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych
(zł/miesiąc)
2,40 2,59
4 grupa OŚ-2.2 Pozostałe obiekty przyłączone do sieci kanalizacyjnej, a także dostawcy dowożący ścieki wozami asenizacyjnymi cena za odprowadzanie ścieków
(zł/m3)
4,83 5,22
5 za usługę odczytu i rozliczenia
(zł/okres rozliczeniowy)*
7,10 7,67
6 za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych
(zł/miesiąc)
2,40 2,59

 * W przypadku gdy MPWiK w Bochni sp. z o.o. świadczy zarówno usługę dostawy wody jak i odprowadzenia ścieków, opłata za usługę odczytu i rozliczenia pobierana jest tylko z jednego tytułu.

 

Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
L.p. Rodzaj usługi i Taryfowa grupa odbiorców usługi  jednostka miary Stawka opłaty netto Stawka opłaty brutto
1.1 Stawka opłaty za przyłączenie do urządzenia wodociągowego Odbiorcy z obszaru miasta Bochni zł/za przyłączenie 164,50 177,66
Stawka opłaty za przyłączenie do urządzenia kanalizacyjnego Odbiorcy z obszaru miasta Bochni zł/za przyłączenie 164,50 177,66
1.2 Stawka opłaty za przyłączenie do urządzenia wodociągowego i kanalizacyjnego Odbiorcy z obszaru miasta Bochni zł/za przyłączenie 239,23 258,37
2 Stawka opłaty za przyłączenie do urządzenia wodociągowego Odbiorcy spoza obszaru miasta Bochni zł/za przyłączenie 228,43 246,70

 

Pełna treść komunikatu o taryfie cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działalności MPWiK w Bochni sp. z o.o. (format PDF, 140 kb)

 

Strona Miasta Bochnia                               Biuletyn Informacji Publicznej

 • baner
 • baner
 • baner
 • baner